Excelenței sale, Domnului Prim-Ministru Mihai Tudose,

Excelenței sale, Doamnei Ministru Carmen Dan

În ultimii 10 ani, Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) si Agenția Națională Antidrog au emis mai multe rapoarte privind prevalența la consumul de droguri, alcool și tutun din Romania. Toate rapoartele au avut, din păcate, creșteri semnificative ale consumului de droguri după cum urmeaza:

2008 – Pe segmentul de vârstă 16-54 de ani, prevalența era de 1,7%

2012 – Pe același segment de vârstă, prevalența deja ajunsese la 4,7%

2016 – Tot pe același segment de vârstă, prevalența a crescut la 6,1%.

Consumul în rândul elevilor cu vârstă de 16 ani, conform acelorași rapoarte, a crescut după cum urmează:

2008 – 1%

2012 – 5%

2016 – 10%

Ultimul raport publicat de ANA în anul 2017 arată o nouă creștere a numarului consumatorilor de droguri, respectiv 200.000 de persoane în ultimii 3 ani, număr ce se alatură celorlalți 600.000 existenți, conform declarațiilor procurorului șef al DIICOT – Daniel Horodniceanu.

Toate aceste creșteri au fost posibile, întrucat strategiile naționale antidrog 2005-2012, respectiv 2013-2018 au fost considerate de către autoritațile responsabile, stabilite prin HG, ca fiind desuete sau opționale.

În pofida rezoluției Parlamentului European din 20 aprilie 2008, privind consolidarea rolului societății civile în aplicarea Strategiei Naționale Antidrog, Agenția Naționala Antidrog, componentă a Ministerului Afacerilor Interne, nu a precupețit nici un efort in acest sens, chiar putem aprecia că și-a manifestat ostilitatea față de ONG-urile antidrog.

Programele de interes național (PIN), adoptate prin Hotărâri de Guvern, ce asigurau resursa financiară aplicării Strategiei Naționale Antidrog de către ONG-uri, nu și-au produs efectele în toată perioada 2010-2017, Agenția refuzând alocarea resurselor financiare către ONG-uri.

Din păcate, în toată această perioadă, culturile de marijuana au explodat in marea majoritate a județelor, practic, nemaiexistând județ ce sa nu aibă asemenea culturi, conform semnalelor din mass-media centrală și locală.

Față de cele prezentate mai sus, învederăm încă o situație:

Planul de acțiune 2017-2020 aferent Strategiei Nationale Antidrog 2013-2020, adoptată prin HG 784/2013, nu este nici măcar în acest moment adoptat de către Guvernul Romaniei. Efectele produse de această întarziere se regăsesc în creșterea permanentă a prevalențelor la consumul de droguri.

In mod normal, planul de acțiune trebuia adoptat, cel târziu, în luna octombrie 2016, ca acțiunile și programele prevăzute să fie aplicate începând cu 1 ianuarie 2017. De asemenea, responsabilii cu aplicarea strategiei, prin neadoptarea planului de acțiune 2017-2020, nu au reușit sa aloce resursele financiare necesesare, așa cum derivă obligativitatea din HG. Aceeași situație se va regăsi și în anul 2018, ceea ce va duce la neaplicarea Strategiei Naționale Antidrog pentru anii 2017-2018, așa cum s-a întamplat și în anii 2013-2014.

Cele prezentate anterior duc la concluzia că Strategia Națională Antidrog 2013-2020 are deja 4 ani de neaplicare, prin neadoptarea la termen a celor 2 planuri de acțiune.

Concluzii:

Demitirea urgentă a Directorului Agenției Naționale Antidrog și a întregii conduceri.

Reorganizarea Agenției Naționale Antidrog în subordinea Primului Ministru.

Ridicarea la statut de agenție a Agenției Naționale Antidrog, ce, de facto, este o simplă Direcție in Ministerul Afacerilor Interne și nu o agenție.

 

Președinte Executiv CIADO,

Gigel LAZĂR

Comentariile sunt închise.