CIADO România consideră că prin acordarea statutului de utilitate publică s-a creat o inegalitate între organizațiile neguvernamentale.

Considerăm că acordarea statutului de utilitate publică trebuie să fie atributul exclusiv al consiliilor județene/locale, având în vedere că majoritatea organizatiilor beneficiare ale acestui statut își desfașoară activitatea pe plan local sau județean și nu la nivel național. În mod special, Guvernul României ar putea acorda statutul de utilitate publică cu recunoașterea națională a unei organizații neguvernamentale numai dacă dovedește că în ultimii 5 ani a desfășurat programe și proiecte de interes național și dacă minimul de participare la aceste proiecte a fost de 21 de județe + Municipiul București. Suntem de părere că acordarea statutului de utilitate publică pentru majoritatea organizațiilor neguvernamentale s-a făcut pe criterii politice, ceea ce nu duce la o consolidare a rolului societații civile, ci la o subordonare pe linie politică. Este impardonabil că pentru câteva acțiuni firave ale unor organizații neguvernamentale, să le fie acordată recunoașterea națională prin atribuirea statutului de utilitate publică. Față de cele prezentate, CIADO solicită Guvernului Tudose, coaliției majoritare din Parlamentul României, dar și partidelor din opoziție, modificarea urgentă a legislației în domeniu. Resursele financiare nerambursabile sau spațiile puse la dispoziție de autoritățile administrațiilor publice centrale și locale în mod gratuit beneficiarilor statutului de utilitate publică, trebuie justificate nu doar sub aspect contabil, ci în special sub aspectul impactului avut asupra societății prin programele finanțate din aceste fonduri. CIADO România, ce a avut statutul participativ în cadrul Forumului Societății Civile (CFS – European Comission) dar și organizație înregistrată ECOSOC – United Nations, UNODC – Viena, nu a solicitat niciodată acordarea statutului de utilitate publică în România și nici nu o va face tocmai din considerentele prezentate mai sus, în pofida faptului că programele organizației noastre (Artă Contra Drog, No Drugs Revolution, Tinerii și propriile lor valori) sunt cele mai complexe și vizibile din România, având în 10 ani peste 1,5 milioane de participanți direcți și peste 4 milioane de persoane informate.

 

Comitet Director,

Președinte executiv,

Gigel LAZĂR

Comentariile sunt închise.