Nu folositi domnilor expresia ca societatea civila, a agreat concluziile planului de actiune 2013-2020 . Uitati sa spuneti publicului ca 2013 nu a existat ( Planul a fost adoptat in 2013 decembrie) cum sa-si produca efectele ? Uitati multe sa spuneti AJUTA la ceva ?

Au fost implementate, finanţate, monitorizate şi evaluate Programul național şi Programul de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri, precum și alte programe în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri 2015-2018.

Pana la finalul anului 2016 nu au fost finantari, cum s-a monitorizat 2015-2016 ?

 

Joi, 16 februarie a.c., a avut loc prezentarea activităţii derulate, în anul 2016, de Agenţia Naţională Antidrog (ANA), eveniment la care au participat domnul comisar-şef de poliţie Viorel Ştefu, Secretar de stat pentru Ordine şi Siguranţă Publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, directorul ANA, chestor de poliţie Sorin Oprea, şi specaliştii Agenţiei.

În prezent, Agenţia Naţională Antidrog, instituţia cu rol de coordonator naţional în domeniul drogurilor, are atribuţii complexe, pornind de la elaborarea documentelor strategice antidrog, până la implementarea unor măsuri concrete, necesare implementării politicilor antidrog: furnizare servicii de asistenţă şi prevenire pentru consumatori; colectare date, conform indicatorilor şi criteriilor de apreciere a fenomenului; realizare  de studii, analize şi cercetări ale fenomenului; monitorizare şi autorizare a operaţiunilor cu precursori; reprezentare în cadrul organismelor internaţionale etc, toate realizate pe baze ştiinţifice şi agreate de societatea civilă.

În contextul întâlnirii, au fost prezentate principalele realizări care au marcat activitatea Agenţiei Naţionale Antidrog în anul 2016.

 • Au fost implementate activităţile prevăzute în Planul de acţiune pentru perioada 2013-2016 al Strategiei naţionale antidrog 2013 – 2020, precum şi activităţilor prevăzute în Planurile de acţiune locale pentru perioada 2014 – 2016 ale Strategiilor Locale Antidrog.
 • A fost elaborat proiectul Planului de acţiune 2017-2020 al Strategiei Naţionale Antidrog  2013 – 2020.
 • Au fost implementate, finanţate, monitorizate şi evaluate Programul național şi Programul de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri, precum și alte programe în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri 2015-2018.

Întreaga activitate a Agenţiei a fost apreciată de către conducerea MAI pentru complexitatea şi diversitatea domeniilor de competenţă, atât în ceea ce priveşte prevenirea consumului drogurilor, asistenţa acordată consumatorilor de droguri, reducerea ofertei de droguri, cât şi în ceea ce priveşte deschiderea spre cooperarea internaţională şi spre societatea civilă.

Informaţii complete despre activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională Antidrog în anul 2016 se regăsesc accesând următorul link: www.ana.gov.ro/bilanturi.

***

Rezultatele pe componenta de prevenire a consumului de drogurisunt activităţile specifice desfăşurate, la nivel naţional, în campaniile şi proiectele antidrog, de către structurile centrale şi teritoriale, în scopul creşterii influenţei factorilor de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi prevenirii consumului de droguri:

 • Proiectul – concurs „Mesajul meu antidrog”, ajuns la ediţia a XIII-a, a avut ca temă în 2016 “Colorează-ţi viaţa altfel…fără droguri!”. Dintre rezultatele sale, amintim: 276 de lucrări, 2520 de elevi au fost finalişti la etapa naţională, 28 de lucrări au fost câștigătoare și 53 de elevi premianți național;
 • Proiectul „Necenzurat”, proiect destinat populaţiei şcolare de 12-14 ani , având  printre obiective exersarea comunicării în familie şi formarea de atitudini potrivite cu privire la consumul de droguri, în special alcool şi tutun. Proiectul a fost implementat în 17 judeţe şi a înregistrat următoarele rezultate: 87 de clase, 48 de cadre didactice fiind formate ca persoane resursă, iar 2175 de elevi și 780 de părinți au fost beneficiari;
 • Programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, adresat elevilor cu vârste între 10-18 ani (ciclurile gimnazial şi liceal). Au fost realizate peste 400 de activități, care au avut aproximativ 2.800 beneficiari direcți și 35.000 de beneficiari indirecți.
 • Proiectul „EDUCool”, primul proiect naţional adresat exclusiv elevilor de liceu din România,  fundamentat pe experienţa dobândită prin implementarea cu succes a unor proiecte locale iniţiate de Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, care au constituit modele de bună practică și va fi implementat la nivel naţional, pe o durată de 1 an, respectiv ianuarie – decembrie 2017.
 • Campania naţională pentru marcarea „ZILEI INTERNAŢIONALE DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI” (26 IUNIE 2016) – având ca temă promovată de UNODC, „Întâi ASCULTĂ! Ascultându-i pe copii şi tineri, realizezi un prim pas pentru a-i creşte sănătos şi în siguranţă!”.
 • Campania de prevenire şi reducere a riscurilor asociate consumului de droguri„FĂRĂ RISCURI ÎN PLUS! ” – 2016.
 • Campania naţională pentru marcarea “ZILEI MONDIALE FĂRĂ TUTUN“ (31 Mai 2016).
 • Campania naţională pentru marcarea “ZILEI NAŢIONALE FĂRĂ TUTUN“ (17 NOIEMBRIE 2016)
 • În anul 2016, au fost evaluate și monitorizate 83 de proiecte de prevenire în școală la nivel local, ce au totalizat 2662 de activități, ce au însumat un număr de 58.614 beneficiari direcți și 237737 beneficiari indirecți.
 • În anul 2016 au fost evaluate și monitorizate 22 proiecte locale de prevenire în familie ce au totalizat 253 activităţi desfăşurate la nivel local, în mediul urban şi rural, având 3.630 beneficiari direcţi (părinţi, asistenţi maternali, reprezentanți ai instituțiilor si organizațiilor de protecție a copilului etc.) și 8233 beneficiari indirecţi (4.510 tineri, 3670 copii, 53 reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor de protecție a copilului).

Pe componenta de asistenţă a consumatorilor de droguri, dintre toate tipurile de centre de asistență în regim ambulatoriu a consumatorilor de droguri, doar centrele Agenției Naționale Antidrog asigură acoperire națională, fiind dezvoltate în cele 41 reşedințe de județ și în fiecare sector al municipiului București. Astfel, în anul 2016:

 • Au avut loc 3 întâlniri tehnice ale grupului GIRRAD – grupul intersectorial de experţi din domeniul reducerii riscurilor asociate consumului de droguri.
 • Implementarea proiectului de prevenire şi management al supradozelor; au fost realizate două sesiuni de formare privind ,,Prevenirea şi managemetul supradozei”.
 • Colaborarea cu ONG-urile din domeniul reducerii riscurilor s-a realizat în cadrul protocoalelor de colaborare existente cu Asociaţia Română Anti-SIDA şi Asociaţia Carusel, în vederea sprijinirii singurelor servicii de nivel I existente în România (dezvoltate de aceste ONG-uri).
 • Implementarea Programului Naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri: au fost implementate 255 de activităţi de reducere a riscurilor (236 în mediul urban şi 20 în mediul rural), având 3.982 beneficiari direcţi şi 1.620 beneficiari indirecţi.
 • Au fost desfăşurate activităţi de coordonare metodologică, monitorizare şi evaluare a activităţilor serviciilor şi programelor specializate, în cadrul cărora au fost realizate 3.850 informări, 2.071 evaluări, 12.261 intervenţii individuale, 553 intervenţii de grup și 4.992 şedinţe de management de caz.
 • Programul pilot de asigurare a continuităţii tratamentului substitutiv în arest: Agenţia Naţională Antidrog, prin structura teritorială desemnată – CRPECA II Bucureşti, Programul de asistenţă integrată a adicţiilor Obregia, în calitate de implementator -, a implementat primul program pilot având ca scop asigurarea tratamentului substitutiv cu metadonă pentru consumatorii de droguri din sistemul de arest.
 • Monitorizarea politicilor adecvate şi intervenţiilor necesare nevoilor şi particularităţilor copiilor consumatori de droguri. În anul 2016, au fost continuate şi intensificate demersurile privind dezvoltarea politicilor publice adecvate nevoilor şi particularităţilor copiilor consumatori de droguri, în vederea identificării timpurii şi asigurării accesului acestora în circuitul integrat de asistenţă.
 • Implementarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri: au fost asigurate resursele financiare pentru consolidarea programelor şi serviciilor de asistenţă medicală, psihologică şi socială destinate consumatorilor de droguri şi consumatorilor dependenţi din cadrul CPECA.
 • Au fost întreprinse demersuri în scopul operaţionalizării comunităţilor terapeutice Bălan (judeţul Harghita) şi Dejani (judeţul Braşov), ca obiective prevăzute în documentele strategice în materie şi în Programul Naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018.
 • Asigurarea sustenabilităţii proiectul RO 0034 – „CREAREA A 3 COMUNITĂŢI TERAPEUTICE ÎN PENITENCIARELE RAHOVA, JILAVA ŞI TÂRGŞOR”.
 • Asigurarea sustenabilităţii proiectului POSDRU “Egalitate de şanse pe piaţa muncii – Şansa TA la un viitor mai bun!”.

Activităţile desfăşurate în 2016 de Agenţia Naţională Antidrog pe componenta de monitorizare a reducerii ofertei au vizat îndeplinirea obiectivului general din cadrul Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020, respectiv reducerea ofertei de droguri prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului.

Activitatea de colectare, centralizare, analiză şi interpretare a datelor privind reducerea ofertei de droguri a fost realizată conform procedurilor în vigoare, printr-o colaborare intensă cu instituțiile raportoare de date, precum și prin organizarea de întâlniri de lucru cu reprezentanții instituțiilor furnizoare de date, în vederea îmbunătățirii calității datelor și raportărilor internaționale.

Activitatea de monitorizare a domeniului reducerii ofertei de droguri a presupus și evidenţa bunurilor şi valorilor provenite din săvârşirea de infracţiuni la regimul drogurilor şi precursorilor. Astfel, în cursul anului 2016, au fost înregistrate la nivelul Agenției 440 hotărâri judecătoreşti.

În ceea ce privește componenta de precursori de droguri, pe parcursul anului 2016, Agenţia Naţională Antidrog a continuat monitorizarea circuitului licit şi asigurarea legalităţii operaţiunilor cu substanţe clasificate şi neclasificate, a continuat procesul de revizuire şi modificare la nivel european a politicilor în domeniu, a participat la platforme de lucru destinate asigurării aplicării unitare a sistemului de monitorizare a precursorilor la nivel european sau mondial şi a participat la grupuri de lucru privind precursorii, conferinţe, alte întâlniri internaţionale.
În virtutea rolului Agenţiei Naţionale Antidrog de ghişeu unic privind precursorii, s-au desfăşurat activităţi specifice în vederea aplicării măsurilor de monitorizare şi control intracomunitar.
Conform obligaţiilor legale, au fost realizate şi transmise: Evaluarea anuală a situaţiei precursorilor la nivel naţional, către Comisia Europeană şi INCB, raportări trimestriale, către Comisia Europeană, cu privire la situaţiile în care livrările de substanţe clasificate şi neclasificate au fost suspendate sau transporturile de substanţe clasificate şi neclasificate au fost interceptate şi confiscate.

Având ca obiectiv general “Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel naţional pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin monitorizare, cercetare şi informare”, activităţile desfăşurate în 2016 de Agenţia Naţională Antidrog, pe componenta cercetare, evaluare şi informare în domeniul drogurilor au vizat dezvoltarea a două pachete de servicii specifice:

 • realizarea de studii şi analize de fenomen privind problematica drogurilor la nivel naţional, regional sau local;
 • monitorizarea indicatorilor de apreciere a fenomenului drogurilor, pentru care asigură şi diseminarea datelor către patru categorii de beneficiari: consumatorii de droguri, familiile acestora şi opinia publică în general; practicienii din domeniul luptei antidrog; decidenţii politici care elaborează şi aprobă documentele de politici publice în domeniu şi mediul universitar, cercetători, oameni de ştiinţă.

În anul 2016, au fost implementate diferite etape în cadrul a 5 studii aflate în derulare: Studiul naţional privind prevalenţa consumului de alcool, tutun şi droguri în populaţia generală – (General Population Survey), Studiul naţional privind prevalenţa consumului de alcool, tutun şi droguri în şcoli şi nivelul de cunoştinţe, atitudini şi practici legate de consumul de droguri, alcool şi tutun în rândul tinerilor – (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs – ESPAD), Anchetă de supraveghere comportamentală şi serologică în rândul consumatorilor de droguri injectabile din Bucureşti (BSS-Behavioural Surveillance Survey). Pentru celelalte studii, implementate în 2016, respectiv Studiul privind consumul de substanţe psihoactive în rândul conducătorilor auto aflați în trafic și Studii locale privind consumul de tutun, alcool şi droguri ilicite în rândul elevilor din învățământul liceal și profesional din România, s-au realizat etapele de colectare a datelor şi, respectiv, de constituire a bazelor de date.

Activitatea de monitorizare a indicatorilor specifici domeniului de activitate s-a desfăşurat, în anul 2016, în acord cu standardele şi recomandările stabilite la nivel european, dar şi cu solicitările şi nevoile locale identificate la nivel naţional. Astfel, la nivelul ANA au fost constituite şi gestionate baze de date de tip “caz cu caz” privind admiterea la tratament ca urmare a consumului de droguri – 6493 înregistrări (cu informaţii şi despre bolile infecţioase asociate consumului de droguri, status social şi juridic al consumatorilor de droguri din serviciile specializate), urgenţe medicale cauzate de consumul de droguri – 5384 înregistrări, servicii de asistenţă integrată – 899 înregistrări/lună şi schimb de seringi – 17893 înregistrări.

Agenţia Naţională Antidrog este parte a Sistemului European de Avertizare Timpurie (EWS), constituit ca urmare a deciziei Consiliului 11 al UE (art. 5.1, Decizia 2005-387-JHA). Pe parcursul anului 2016, au fost emise la nivel european 76 notificări şi 15 alerte de noi substanţe psihoactive, iar România (în baza colaborării Agenţiei Naţionale Antidrog cu Laboratorul Central de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române) a transmis în cadrul reţelei 17 notificări pentru noi substanţe identificate pe teritoriul naţional.

Un alt rol al Agenției în domeniul monitorizării fenomenului drogurilor, are ca rezultat elaborarea și transmiterea către Prim-Ministrul României, prin Ministerul Afacerilor Interne, a rapoartelor privind “Sinteza activităţilor desfăşurate privind implementarea Programului de măsuri pentru combaterea comercializării şi consumului substanţelor/ produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii”.

Activitatea de diseminare a datelor se realizează prin rapoartele naționale, europene și mondiale, care cuprind informații cu privire la traficul și consumul de droguri în România, precum și prin publicații cu caracter științific.

Formare şi documentare în domeniul drogurilor – În anul 2016, au fost desfășurate 62 de sesiuni de formare la care au participat 1009 beneficiari, din care 209 personal MAI şi 800 beneficiari din cadrul instituţiilor partenere (Tribunalul Bucureşti, Direcția Generală de probațiune, Administrația Națională a Penitenciarelor, Direcția Generală de Asistență Socială și de Protecție a Copilului, structurile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române, ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi ale Poliţiei Locale).

În ceea ce priveşte activitatea de informare şi documentare, în anul 2016, s-au derulat activități specifice: desfășurarea stagiilor de practică a studenților, asigurarea documentării în realizarea lucrărilor de licenţă, master şi doctorat, gestionarea resurselor bibliografice existente în fondul de carte ANA, elaborarea și diseminarea de materiale informative.

Cooperarea internațională a fost dezvoltată pe 2 direcții:
1. Cooperarea cu organizațiile internaționale: Grupul Pompidou, Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
2. Cooperarea bilaterală: Întâlnire de lucru Agenţia Naţională Antidrog –Ambasada Malaeziei, Vizita de lucru a reprezentanţilor Agenției Antidrog din Liban, Vizită de lucru a reprezentanților autorităților din Tadjikista.

În ceea ce priveşte afacerile europene, reprezentanţii ANA au asigurat participarea la reuniunile HDG şi grupurile de lucru aferente, activităţi cu periodicitate lunară. Cea mai importantă realizare în domeniul cooperării internaţionale o reprezintă organizarea în cadrul celei de-a 59-a Sesiuni a Comisiei ONU privind stupefiantele (CND) de către Agenția Națională Antidrog, împreună cu D.C.C.O.–I.G.P.R., a side-event-ul intitulat ”Succesul Comunităților Terapeutice în Penitenciare – Un model pentru Europa”, având ca temă experiența românească în combaterea traficului și consumului de noi substanțe psihoactive, mutații ale traficului (internet/darknet) și utilizarea bitcoin, ce a generat un interes mare în rândul delegațiilor prezente la reuniune.

Reprezentanţii ANA au asigurat participarea la reuniunile HDG şi grupurile de lucru aferente, activităţi cu periodicitate lunară unde, dintre documentele puse în dezbatere, le enumerăm pe cele mai semnificative, care s-au bucurat de un impact deosebit în perioada de referinţă. Începând cu data de 1 iulie 2016, România a preluat Președinția Grupului Dublin, alături de prezidarea la nivel regional a Grupurilor Dublin, atât pentru Orientul Apropiat, cât şi pentru Europa de Est şi Caucaz. În calitate de Președinte a Grupului Dublin, România, cu sprijinul Consiliului UE, a organizat reuniunea Grupului Dublin din data de 10 octombrie 2016.

Totodată, participarea reprezentanților Agenţiei Naţionale Antidrog la reuniunea Coordonatorilor Naționali privind Drogurile a condus la identificarea unor modelele privind activitățile de tip ”out-reach”, dar și diseminarea expertizei naționale în domeniul intervenției asistate.

De asemenea, a fost asigurată prezența României la reuniunile organizate de Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanii: reuniunile experților pe indicatorii de monitorizare, întâlnirile REITOX ale Şefilor Punctelor Naționale Focale și ședințele Consiliului de administrație.

Printre obiectivele instituţionale pentru anul 2017, se numără:

 • reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială;
 • reducerea ofertei de droguri, prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia;
 • coordonarea în domeniul drogurilor şi precursorilor urmăreşte asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, asigurarea implementării la nivel naţional a sistemului european de monitorizare a precursorilor şi consolidarea mecanismelor proprii de control, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate;
 • reafirmarea angajamentului României, în domeniul cooperării internaţionale asumat prin documentele internaţionale şi prin cele bilaterale sau multilaterale la care ţara noastră este parte şi consolidarea poziţiei ca partener activ în efortul mondial de reducere a cererii şi ofertei de droguri precum şi a traficului de precursori;
 • îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel naţional pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin monitorizare, cercetare şi informare.

Evaluarea activităţilor desfăşurate de Agenţia Naţională Antidrog în anul 2016

Comentariile sunt închise.